تعداد کتاب فروشی های فعال استان خراسان جنوبی : ۱۳ کتاب فروشی
ردیف نام فروشگاه مدیر مسئول تلفن شهر آدرس یارانه اختصاص یافته
۱ نمایشگاه دائمی کتاب بیرجند عبدالرضا انگشتری ۰۵۶۳۲۲۳۳۴۱۴ بیرجند میدان شهدا - نبش حکیم نزاری یک - پلاک 254 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۲ به نشر بیرجند مجتبی غلامی ۰۵۶۳۲۲۱۴۷۶۴ بیرجند خیابان معلم - بین معلم 9و 11 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۳ پاتوق کتاب بیرجند سید مجتبی حسینی ۰۵۶۳۲۴۲۳۵۱۲ بیرجند خراسان جنوبی. بیرجند. خیابان مدرس. بین مدرس 25 و فلکه سوم. تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۴ کتابشهر ایران علی اکبر بیجاری ۰۵۶۳۲۲۲۳۹۹۰ بیرجند میدان ابوذر - جنب شهرداری تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۵ فروشگاه کتاب و محصولات فرهنگی خوارزمی محمدحسین رزقی ۰۵۶۳۲۲۲۲۲۲۱ بیرجند میدان ابوذر - ابتدای بلوار مدرس- کوچه مدرس 2 - ساختمان خوارزمی تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۶ کلنیک تخصصی پخش و فروش کتاب خراسان جنوبی صغری علی آبادی ۰۵۶۳۲۲۲۲۲۲۵ بیرجند بلوار مدرس - مدرس 2 - پلاک 100 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۷ کتاب سرای سیمرغ حسنعلی جلیلی مقدم ۰۵۶۳۲۲۱۰۰۰۷ بیرجند 17 شهریور - کوچه دانشگاه 4 - خیابان دانشگاه - طبقه همکف تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۸ کتابسرای ساختمان فاطمه خزیمه نژاد ۰۵۶۳۲۲۳۹۹۶۸ بیرجند خیابان مدرس - مدرس 4 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۹ اندیشمند حمید نایبی زاده ۰۵۶۳۲۴۴۱۷۴۲ بیرجند خیابان معلم - معلم 25 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۱۰ شهر کتاب مبین احمد ایادی ۰۵۶۳۲۷۲۹۳۹۷ فردوس خراسان جنوبی_شهرستان فردوس_خیابان امام خمینی_شهر کتاب مبین تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۱۱ کالای اندیشه علی کبر ضامن ۰۵۶۳۲۷۲۲۲۴۶ فردوس خیابان امام خمینی روبروی دانشگاه فرهنگیان تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۱۲ گنجینه کتاب رضا مجیدی ۰۵۶۳۲۳۴۱۱۵۶ بیرجند خیابان غفاری - خیابان یاس - گنجینه کتاب تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۱۳ نشر فیضیه محمد خادم ۰۵۶۳۲۲۲۳۷۷۷ بیرجند خیابان طالقانی - طالقانی 6-8 - نشر فیضیه تمام نشده مشاهده ی جزئیات