تعداد کتاب فروشی های فعال استان قم : ۸۶ کتاب فروشی
ردیف نام فروشگاه مدیر مسئول تلفن شهر آدرس یارانه اختصاص یافته
۱ شهر خلاق محمد رضا خورشیدی ۰۲۵۳۷۸۴۲۶۱۰ قم بلوار معلم، مجتمع تجاری ناشران، ط. اول، واحد 137 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۲ انتشارات قائم آل علی (ع) رضا راستایی جهرمی ۰۲۵۳۷۷۳۹۵۲۵ قم خیابان ارم - پاساژ قدس - طبقه همکف بالا - پلاک 84 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۳ انتشارات هجرت محمد نقدی ۰۲۵۳۷۸۴۲۵۲۳ قم خ.معلم، ک. 4، پ. 100 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۴ انتشارات ارمغان طوبی علی حاجی تقی ۰۲۵۳۷۷۳۳۷۷۹ قم بلوار معلم، مجتمع ناشران، ط. دوم، واحد 223-224-225 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۵ پاتوق کتاب مرکزی قم محمد حسین اسلامی فر ۰۲۵۳۷۷۴۲۷۵۷ قم خیابان صفائیه - کوچه 32 - (پشت بانک کشاورزی) - پلاک3 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۶ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ابوالفضل گائینی ۰۲۵۳۲۱۱۱۲۸۰ قم قم مجتمع ناشران طبقه همکف پلاک 27 تمام شده مشاهده ی جزئیات
۷ پاتوق کتاب صفائیه قم محمد حسین اسلامی فر ۰۲۵۳۷۷۳۵۰۰۳ قم خیابان صفائیه (شهداء) - مقابل دفتر مقام معظم رهبری تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۸ پاتوق کتاب شعبه فرهنگ و اندیشه محمدحسین اسلامی فر ۰۲۵۳۲۹۱۷۷۲۷ قم خیابان جمهوری - روبروی موسسه امام خمینی تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۹ کتابواره ـ دلیل ما مجتبی دهقانی ۰۲۵۳۷۷۴۴۹۸۸ قم قم ـ خیابان معلم ـ مجتمع ناشران ـ طبقه زیرزمین ـ واحد 44 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۱۰ نگاران قلم سید مصطفی بکاء ۰۲۵۳۷۸۴۱۶۲۰ قم خیابان معلم - مجتمع ناشران - طبقه اول - پلاک 153 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۱۱ انتشارات حقوق اسلامی مهدی دهقانی گلستانی ۰۲۵۳۷۷۴۷۰۰۱ قم خیابان آیت‌الله مرعشی نجفی (ارم) - پاساژ قدس - طبقه همکف بالا - پلاک 91 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۱۲ انتشارات وفایی حسین خداداد ۰۲۵۳۷۸۴۲۴۳۵ قم قم خیابان معلم مجتمع ناشران طبقه دوم واحد203 تمام شده مشاهده ی جزئیات
۱۳ دانشگاهی ـ دلیل ما سید محسن صحفی ۰۲۵۳۷۷۳۷۰۰۱ قم قم ـ خیابان (شهداء) صفائیه ـ روبروی کوچه 38 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۱۴ همکف مجتمع ناشران ـ دلیل ما ابوالفضل صالح ۰۲۵۳۷۷۴۴۹۸۸ قم قم ـ خیابان معلم ـ مجتمع ناشران ـ طبقه همکف ـ واحد 9 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۱۵ نشر کتابک سعید قاسمی ۰۲۵۳۲۸۵۰۸۶۰ قم قم بلوار غدیر بین کوی 18 و 20 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۱۶ هدایت رقیه رشتی ۰۲۵۳۷۷۴۴۵۰۱ قم خیابان معلم - مجتمع ناشران - طبقه اول - واحد 144 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۱۷ انتشارات حضور مرتضی حضوری ۰۲۵۳۷۸۴۲۳۲۷ قم قم خیابان معلم مجتمع ناشران طبقه همکف واحد 43 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۱۸ پاتوق من و کتاب محمود مربوبی ۰۲۵۳۷۸۴۸۶۹۰ قم مجتع ناشران، ط. اول، واحد 104 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۱۹ کومه حسین قوامیان ۰۲۵۳۷۷۴۶۷۵۴ قم خیابان معلم مجتمع ناشران طبقه اول واحد 130 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۲۰ انتشارات موسسه امام خمینی شماره 5 ناشران مرتضی سلیمان کیخائی ۰۲۵۳۷۸۴۲۳۸۸ قم قم، خیابان معلم ، مجتمع ناشران ، طبقه همکف ، پلاک 13 ، فروشگاه انتشارات موسسه امام خمینی (ره) شماره 5 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۲۱ دفتر انتشارات اسلامی محمد کردی رهقی ۰۲۵۳۷۸۴۲۶۳۳ قم قم -ـ بلوار معلم ـ مجتمع ناشران ـ طبقه 3 ـ پلاک 326 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۲۲ کلبه کتاب رضوانه شکارچی ۰۲۵۳۲۹۳۰۵۸۸ قم بلوار امین - ابتدای بلوار جمهوری تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۲۳ مشهور ابراهیم خانه زرین ۰۲۵۳۷۷۴۶۸۰۶ قم خ. ارم، پاساژ قدس، ط. پایین، پ. 5 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۲۴ مشکات سیدعبدالرضا سجادی ۰۲۵۳۷۷۴۲۳۲۶ قم قم، خیابان صفاییه، کوچه ممتاز، پلاک 36 تمام شده مشاهده ی جزئیات
۲۵ انتشارات دارالفکر سید مهدی مولانا ۰۲۵۳۷۷۳۳۶۴۵ قم بلوار معلم - مجتمع ناشران طبقه همکف پلاک 36 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۲۶ مرکز بین الملی نشر اسراء مرتضی واعظ جوادی ۰۲۵۳۷۸۴۲۴۶۱ قم قم بلوار معلم مجتمع ناشران طبقه همکف واحد 38 و 39 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۲۷ انتشارات اندیشه مولانا سید محمد مولانا ۰۲۵۳۷۷۴۳۵۴۴ قم بلوار معلم - مجتمع ناشران طبقه همکف پلاک 41 تمام شده مشاهده ی جزئیات
۲۸ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین محمد کردی رهقی ۰۲۵۳۷۸۴۲۶۳۴ قم بلوار جمهوری ـ دست چپ ـ جنب بانک مسکن تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۲۹ مومنین محمدتقی جعفری ۰۲۵۳۷۷۳۱۳۳۸ قم پاساز قدس - طبقه همکف - پلاک 95 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۳۰ کتابسرای تخصصی حقوق سیدکاظم منتظری ۰۲۵۳۷۷۴۹۲۷۴ قم خ. ارم، جنب بانک ملی، پاساژناشران، ط. همکف، پ. 22 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۳۱ فروشگاه کتاب دفتر نشر فرهنگ سید میثم سید علیزاده ۰۲۵۳۷۷۴۶۸۵۹ قم بلوار معلم،مجتمع ناشران،طبقه دوم واحد 229 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۳۲ فروشگاه کتاب ما محمدحسن سبحانی ۰۲۵۳۷۸۴۲۴۴۳ قم قم بلوارمعلم مجتمع ناشران طبقه همکف پلاک 11 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۳۳ انتشارات نصایح سید حسن برقعی ۰۲۵۳۱۶۵۶ قم خیابان ارم -پاساژ قدس-طبقه همکف پایین - پلاک 48 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۳۴ انتشارات کوثر کویر حاجیه شمسی برقعی ۰۲۵۳۷۸۴۱۸۱۸ قم قم - بلوار معلم - مجتمع ناشران طبقه همکف پلاک 10 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۳۵ نشر حقایق اسلامی سید علی اصغر حسینی میلانی ۰۲۵۳۷۸۳۷۳۲۰ قم قم ـ خیابان معلم ـ مجتمع ناشران ـ طبقه زیرزمین ـ پلاک 39 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۳۶ فروشگاه بازی و کتاب پونک سید علی طبیبی ۰۲۵۳۷۸۳۸۰۸۴ قم قم- خ فاطمی- بعد از کوچه 21- پلاک 307 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۳۷ نشر اخلاق سید علی هاشمی نیا ۰۲۵۳۷۷۴۳۶۳۵ قم قم ، خیابان معلم، مجتمع ناشران طبقه همکف ، پلاک5 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۳۸ کتاب فروشی موسوی سید کاظم موسوی زرین ۰۲۵۳۷۸۳۱۳۶۸ قم قم، خیابان ارم ،پاساژ قدس ،طبقه همکف،پلاک107 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۳۹ کتاب جمکران اصغر بخشایش ۰۲۵۳۷۲۵۵۸۱۱ قم قم.مسجدمقدس جمکران.درب شماره یک تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۴۰ مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی هدا عباس ۰۲۵۳۷۸۳۰۳۱۸ قم قم - چهارراه شهدا تمام شده مشاهده ی جزئیات
۴۱ کتاب بهزاد ناصر حسینی ۰۲۵۳۷۸۴۲۵۶۳ قم خیابان معلم - مجتمع ناشران - واحد 33 و 46 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۴۲ میرمحمدی صادق میرمحمدی ۰۲۵۳۷۷۴۸۷۶۷ قم خیابان ارم - پاساژ قدس - طبقه همکف بالا - پلاک 90 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۴۳ دارالعلم احسان بیگدلی آذری ۰۲۵۳۷۷۴۴۲۹۸ قم قم مجتمع ناشران پلاک 7 انتشارات دارالعلم تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۴۴ فقه الثقلین مسلم صانعی ۰۲۵۳۷۸۳۵۰۹۰ قم قم --خیابان معلم مجتمع ناشران طبقه اول واحد 134 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۴۵ کتاب فروشی رضوی محمد حسن عقیقی بخشایشی ۰۲۵۳۷۷۴۸۳۸۵ قم قم، خیابان ارم،پاساژ قدس،پلاک110 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۴۶ ذوی القربی سید یعقوب موسوی ۰۲۵۳۷۷۴۴۶۶۳ قم قم - خیابان ارم - پاساژ قدس - پلاک 59 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۴۷ کتاب جمکران مجتمع ناشران اصغر بخشایش ۰۲۵۳۷۸۴۲۱۳۱ قم قم -خ معلم - مجتمع ناشران تمام شده مشاهده ی جزئیات
۴۸ مطبوعات دینی علی فائزی پور ۰۲۵۳۷۷۴۲۸۴۷ قم قم خیابان معلم مجتمع ناشران واحد 116 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۴۹ خانه کتاب حمید اکبری ۰۲۵۳۷۸۳۷۰۱۱ قم چهارراه شهدا خانه کتاب تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۵۰ دنیای کتاب سید محمد مولانا ۰۲۵۳۷۷۳۳۰۳۰ قم خیابان صفائیه - مجتمع تجاری صفائیه - طبقه سوم تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۵۱ بنی الزهرا امیر اقا جزایری ۰۲۵۳۷۸۳۶۳۰۰ قم خیابان ارم پاسا تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۵۲ کتابسرای نورالهدی شعبان علیزاده ۰۲۵۳۷۸۴۸۱۶۶ قم قم-پاساژقدس-طبقه دوم-پلاک182 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۵۳ نام آوران مهدی مستوفی ۰۲۵۳۷۸۴۵۴۵۰ قم خیابان ارم - پاساژ قدس - پلاک 75 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۵۴ کتاب و مطبوعات شهر ایوب داغمه چی فیروزجایی ۰۲۵۳۷۷۴۴۰۱۵ قم چهارراه شهدا.جنب اماکن.پلاک578 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۵۵ حسینی سید اصغر شریفیون ۰۲۵۳۷۷۳۷۴۰۵ قم خیابان ارم پاساژ قدس طبقه همکف پلاک 88 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۵۶ دارالکتاب سید نصیرجزایری ۰۲۵۳۷۷۴۱۲۴۱ قم خیابان معلم مجتمه ناشران طبقه همکهف پلاک31 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۵۷ انتشارات مجلسی علیرضا لک زایی ۰۲۵۳۷۷۴۳۳۸۵ قم خیابان ارم - پاساژ قدس- طبقه همکف - پ 63 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۵۸ انتشارات سرور سید حسن امامیان ۰۲۵۳۷۷۳۶۸۱۰ قم قم _ خیابان معلم _ مجتمع ناشران _ طبقه اول _ شماره 152 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۵۹ انتشارات صلوات محمود مهدوی کیا ۰۲۵۳۷۸۳۷۳۹۳ قم خیابان امام بلوار آیت الله کاشانی هشت متری لوله پلاک 80 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۶۰ مصطفی سید محمد رضا جلالی نژاد ۰۲۵۳۷۷۴۱۹۶۲ قم قم خیابان ارم جنب حرم مطهر دفتر نشر مصطفی تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۶۱ کتاب شاخص مریم وفایی ۰۲۵۳۷۷۳۲۶۲۵ قم قم خیابان ارم پاساژ قدس طبقه همکف پلاک 98 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۶۲ آکادمی کتاب سید محسن جلالی نژاد ۰۲۵۳۷۸۴۲۴۸۳ قم خیابان معلم - مجتمع ناشران - طبقه منفی یک - پلاک 11 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۶۳ کتابکده دانشگاهی محمدتقی قاسمی ۰۲۵۳۷۷۴۴۶۹۷ قم قم خ ارم پاساژ قدس پ65 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۶۴ کتابسرای فرهنگ سیدرضا حسنی زاده ۰۲۵۳۷۸۴۸۶۶۷ قم قم بلوار معلم مجتمع ناشران طبقه همکف واحد 2 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۶۵ مرکز نشر هاجر وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علیمه خواهران احمد شایانفر ۰۲۵۳۱۰۱۵ قم بلوار معلم مجتمع ناشران واحد 114 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۶۶ کلبه شروق سید هادی خسروشاهیان ۰۲۵۳۷۷۴۱۴۲۳ قم قم ابتدای خیابان صفائیه پلاک 592 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۶۷ انتشارات توحید محمد باقر زینی وند ۰۲۵۳۷۷۴۵۴۵۷ قم قم - چهارراه شهدا - ابتدای صفائیه - انتشارات توحید تمام شده مشاهده ی جزئیات
۶۸ پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی جواد عهدنو ۰۲۵۳۷۸۳۲۸۳۴ قم قم خ ارم نبش کوچه20نشرپژوهشگاه علوم وفرهنگ تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۶۹ کتاب روز علی حسین جعفری ۰۲۵۳۷۷۴۹۹۹۰ قم قم خیابان معلم مجتمع ناشران طبقه دوم شماره210 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۷۰ سوره مهر مهدی جوکار ۰۲۵۷۸۴۰۵۷۲ قم خیابان ارم روبروی بانک ملی شعبه حجتیه ساختمان کوثر طبقه1- تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۷۱ کتابستان رضوی محمدهادی جوکار ۰۲۵۳۷۸۳۰۷۷۷ قم قم-خیابان شهدا-نبش کوچه آمار-فروشگاه کتابستان رضوی تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۷۲ نشر ارم سید حسین صحفی ۰۲۵۳۷۷۴۲۲۷۶ قم قم. خ ارم. پ 293. نشر ارم تمام شده مشاهده ی جزئیات
۷۳ کتابسرای هنر، معماری و شهرسازی مهدی ملکی‌جهان ۰۲۵۳۷۸۴۷۸۰۵ قم قم، بلوار معلم، مجتمع ناشران، طبقه یکم، پلاک 103 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۷۴ بصائر حمیدرضا ابراهیمی ۰۲۵۳۷۸۴۲۳۶۶ قم قم، بلوارمعلم، مجتمع ناشران، طبقه اول، پلاک132 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۷۵ سنابل اصغر عبدالهی ۰۲۵۷۸۴۲۵۴۴ قم بلوار معلم مجتمع ناشران واحد 113 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۷۶ کتاب طه هادی صادقی ۰۲۵۳۷۷۴۴۶۲۴ قم مجمتع ناشران، طبقه سوم، واحد 314 و 325 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۷۷ جمال علیرضا سبحانی نسب ۰۲۵۳۱۶۵۳ قم قم-خیابان شهید فاطمی (دورشهر)-کوچه 18- فرعی اول سمت چپ- پلاک 39 ساختمان جمال تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۷۸ انتشارات نهاوندی علی افراسیاب پور ۰۲۵۳۷۷۴۰۰۴۷ قم خ ارم پاساژ قدس پلاک155 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۷۹ انتخاب روز علیرضا الهامی جدید ۰۲۵۳۷۸۳۹۴۷۶ قم قم-خ معلم غربی-کوی بیستم-ساختمان مهر-طبقه پایین تمام شده مشاهده ی جزئیات
۸۰ انتخاب علیرضا الهامی جدید ۰۲۵۳۷۷۴۴۶۵۳ قم قم خ ارم پاساژ قدس پلاک 113 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۸۱ انتشارات سبطین سید مرتضی موسوی اصفهانی ۰۲۵۳۷۷۰۳۳۳۰ قم قم - خیابان معلم - مجتمع ناشران استان قم - طبقه 1 - واحد (غرفه) 106 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۸۲ فانوس اندیشه سید روح الله حسینی ۰۲۵۳۷۸۴۲۵۷۲ قم خیابان معلم، مجتمع تجاری ناشران، طبقه همکف، پلاک 32 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۸۳ بوستان دانش رضا شکری پینوندی ۰۲۵۳۷۷۴۹۶۶۲ قم قم - خیابان ارم - پاساژ قدس - طبقه زبر همکف - پلاک 44 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۸۴ رسول اکرم(ص) علی حبیب اللهی ۰۲۵۳۷۷۴۳۷۲۰ قم خیبان ارم پلاک 67 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۸۵ انتشارات امام المنتظر (عج) محمد صادق پیام ۰۲۵۳۷۸۳۷۴۶۴ قم قم ـ بلوار معلم ـ مجتمع ناشران ـ واحد 320 تمام شده مشاهده ی جزئیات
۸۶ فروشگاه دارالحدیث محسن بساره ۰۲۵۳۷۷۴۰۵۴۵ قم قم - خیابان معلم - روبروی اداره برق - پلاک 125 - انتشارات دارالحدیث تمام نشده مشاهده ی جزئیات