تعداد کتاب فروشی های فعال استان کرمان : ۲۹ کتاب فروشی
ردیف نام فروشگاه مدیر مسئول تلفن شهر آدرس یارانه اختصاص یافته
۱ پیام اندیشه عباس احمدی ۰۳۴۳۲۲۲۹۲۳۵ کرمان خیابان طالقانی نبش کوچه4 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۲ بانک تست دانش زینب ابراهیم پور ۳۰۴۳۲۲۳۹۱۴۰ کرمان سه راه احمدی - خیابان طالقانی-روبروی کوچه 1 طالقانی تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۳ کتابفروشی پدربزرگ فاطمه رضازاده مشیزی ۰۳۴۳۳۵۲۷۵۱۶ بردسیر خیابان شهید غلامحسین پور - بوستان مادر تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۴ کتابرسان محمد بدخشان ۰۳۴۳۲۲۲۲۳۵۴ کرمان سه راه احمدی تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۵ زمزم هدایت منصور صادقی گوغری ۰۳۴۳۳۲۲۱۵۶۲ کرمان با قدرت -خیابان شیخ احمد کافی جنوبی -کوچه 19 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۶ هومان شهروز شعاعی ۰۳۴۳۳۲۴۳۴۶۲ کرمان بلوار جمهوری - خیابان والفجر شمالی - بین کوچه 13 و 15 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۷ ماهان کتاب شیرین خلیلی زاده ماهانی ۰۳۴۳۲۱۲۲۶۸۱ کرمان خیابان شفا - بلوار پرستار - نبش کوچه 1 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۸ فرهنگ نوین آمینه سام ۰۳۴۳۲۲۲۲۶۸۵ کرمان سه راه احمدی - روبروی درمانگاه اردشیر همتی تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۹ کتاب میعاد ایمان یونسی ۰۳۴۳۲۷۱۵۳۷۸ کرمان بلوار شهید عباس پور (پارادیس) - نبش چهاراه شهید مفتح تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۱۰ نشر مانوش حامد انوشه ۰۳۴۳۲۶۵۸۲۴۴ کرمان بلوار جمهوری، برج اول، طبقه دوم، شماره 39 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۱۱ فرهنگ محمدمهدی سعیدی ۰۳۴۳۲۲۲۴۲۳۱ کرمان خیابان شریعتی - جنب بانک صادرات مرکزی تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۱۲ کانون کتاب کرمان امیر صحراکار ۰۳۴۳۲۴۶۰۶۳۷ کرمان میدان آزادی - خیابان استقلال - نبش فروشگاه افق کوروش تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۱۳ طاقچه شهرزاد یوسفی ۰۳۴۳۲۴۷۰۲۴۵ کرمان میدان کوثر - محوطه شهرداری منطقه دو - واحد 49 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۱۴ کلک مژگان تقی زاده رحمت آبادی ۰۳۴۴۴۲۱۴۶۳۲ بم خیابان شهید صدوقی - مجتمع آریا - طبقه پایین تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۱۵ کتاب فروشی حاجی پور عباس حاجی پور ساردوئی ۰۳۴۳۲۲۶۲۰۵۶ کرمان سه راه احمدی، ابتدای خیابان طالقانی تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۱۶ کتاب خوب نسیم رخ ۰۳۴۳۲۴۳۷۳۱۱ کرمان خ. استقلال، قبل از کوچه شماره 2، زیرزمین تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۱۷ نشر دانش علی شریفی ۰۳۴۴۳۲۱۶۵۱۰ جیرفت جنب اداره پست، نشردانش تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۱۸ شمس علی امجدی فر ۰۳۴۳۴۲۶۷۴۱۷ رفسنجان م. شهدا ، کتابفروشی شمس تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۱۹ دانش نگار حسن خراسانی ۰۳۴۳۲۲۳۱۱۷۵ کرمان سه راه احمدی - نبش کوچه 35 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۲۰ سپهردانش پریسا جیحونی ۰۳۴۳۲۲۲۵۱۹۸ کرمان خیابان طالقانی - روبروی تکیه فاطمیه تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۲۱ فرهنگستان سیرجان محمدجواد علیزاده ۰۳۴۴۲۲۰۳۲۰۰ سیرجان سیرجان خیابان خیام جنب سینما کتابفروشی فرهنگستان تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۲۲ فرهنگ 2 فاطمه بخشنده ۰۳۴۳۲۲۳۱۸۳۳ کرمان بین سه راه و چهار راه احمدی، روبه روی درمانگاه اردشیر همتی، فرهنگ 2 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۲۳ کتاب تابش شهناز نصیری حاجی زاده ۰۳۴۳۲۴۶۷۱۶۵ کرمان میدان آزادی. ابتدای بهشتی. جنب اتوگالری سام. کتاب تابش تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۲۴ طوبی زهرا مهربخش ۰۳۴۳۲۴۵۶۶۰۱ کرمان میدان کوثر - بلوار نصر - جنب بانک کارآفرین تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۲۵ پاتوق کتاب کرمان محمد سلیم پور ۰۳۴۳۲۲۳۱۴۶۶ کرمان کرمان خیابان مطهری بین کوچه 54و 56 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۲۶ نشر دانش 2 علی شریفی ۰۳۴۴۳۲۶۵۳۲۰ جیرفت خیابان آزادی - میدان معلم - نبش کوچه شماره 1 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۲۷ محمد حسین احمدی ۰۳۴۳۲۴۳۷۵۸۵ کرمان کرمان. میدان آزادی . خیابان بهشتی.بعد از کوچه شماره 2 . بانک کتاب آزادی تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۲۸ بانک کتاب آزادی شعبه 2 بهروز احمدی گوکی ۰۳۴۳۲۱۳۱۵۲۴ کرمان کرمان بلوار جمهوری نبش چهارراه فرهنگیان تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۲۹ بانک کتاب آزادی شعبه 3 فاطمه السادات فریزنی گوهری ۰۳۴۳۲۲۲۴۸۴۸ کرمان کرمان نبش چهارراه احمدی تمام نشده مشاهده ی جزئیات