تعداد کتاب فروشی های فعال استان کردستان : ۳۹ کتاب فروشی
ردیف نام فروشگاه مدیر مسئول تلفن شهر آدرس یارانه اختصاص یافته
۱ زانکو شرافت صفری ۰۸۷۳۸۷۲۸۱۹۵ دیواندره خیابان امام روبروی بانک تجارت داخل کوچه تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۲ مهرگان سیاوش احمدی ۰۸۷۳۳۲۸۸۸۹۷ سنندج خیابان پاسداران سرای وکیلی تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۳ دانشمند مسعود درودی ۰۸۷۳۳۲۸۴۳۵۱ سنندج سه راه ادب مجتمع تجاری کردستان واحد 151 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۴ کتابفروشی کاروان سید عزیز حسنی ۰۸۷۳۴۲۶۷۰۵۵ بانه خیابان امام - کوچه ساناز 9 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۵ کتاب هفت چیاکو منصوری ۰۸۷۳۳۲۳۲۸۰۳ سنندج خیابان پاسداران - مجتمع تجاری صدف - طبقه زیرهمکف - واحد 23 (کتاب هفت) تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۶ مهرگان قاسم آیینی ۰۸۷۳۵۲۲۸۶۴۸ قروه خیابان سید جماالدین پاساژ کریمی واحد 8 کتاب سرای مهرگان تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۷ هرمس آریز رشیدی ۰۸۷۳۴۵۴۶۸۹۲ مریوان خیابان جمهوری پاساژ عدالت طبقه زیر زمین کتاب هرمس تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۸ کتابفروشی و فروشگاه فرهنگی هنری رها امیر عادل تختی ۰۸۷۳۸۲۳۷۹۹۳ بیجار بیجار گروس خیابان شهدای شمالی مجتمع تجاری اریکه گروس طبقه اول واحد 80 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۹ کتابسرای اندیشه نصرالله عارفی نژاد ۰۸۷۳۴۵۳۳۵۳۰ مریوان کردستان، مریوان، خیابان جمهوری، پاساژ عدالت طبقه 1+ تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۱۰ چیستا سامان نیک روزی ۰۸۷۳۳۲۸۷۱۹۵ سنندج خیابان پاسداران - مجتمع تجاری کردستان - طبقه همکف - واحد 159 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۱۱ نامی محمد سیروان مردوخی ۰۸۷۳۴۵۲۸۵۱۲ مریوان خیابان جمهوری - پاساژ عدالت - طبقه 1+ تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۱۲ فرهنگسرای هنرواندیشە آزاد حسنی ۰۸۷۳۶۲۳۱۵۸۲ سقز نرسیدە بە میدان جمهوری جنب عکاسی برادران تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۱۳ کتابسرای قلم محب زندسلیمی ۰۸۷۳۳۲۴۳۵۵۲ سنندج خیابان پاسداران - مجتمع تجاری کردستان - طبقه اول - واحد 290 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۱۴ شار فریده نقشبندی ۰۸۷۳۳۲۳۱۵۳۴ سنندج خیابان تعریف - کوچه هانا - خیابان هدایت - مجتمع تجاری دایموند - پلاک ٣٣ - طبقه همکف تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۱۵ کتاب نالی ساسان امجدی ۰۸۷۳۳۲۶۲۹۶۸ سنندج خیابان شهدای جنوبی، پاساژ آبیدر، پلاک ١٠ تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۱۶ کتابسرای روشنبیر کردستان سمیه حسینی ۰۸۷۳۳۱۵۲۵۷۹ سنندج سنندج خیابان شهدا پاساژ عزتی تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۱۷ خانه کتاب لورکا فاطمه عباسی ۰۸۷۳۴۵۴۶۵۲۰ مریوان کردستان-شهرستان مریوان-میدان شهید حسین فهمیده-خیابان جمهوری-پاساژ عدالت- طبقه ی دوم- خانه کتاب لورکا تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۱۸ زاهدی عبدالله زاهدی ۰۸۷۳۳۱۷۰۸۵۳ سنندج سنند - خیابان شهدا - پاساژ عزتی تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۱۹ کتابسرای الوان بهزاد غفوری قرنی ۰۸۷۳۶۲۱۲۲۴۲ سقز خ. 22 بهمن، روبروی ثبت احوال تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۲۰ کتیبی مانگ هادی کیا ۰۸۷۳۴۲۶۱۰۲۰ بانه بالاتر از مسجد جامع - جنب پاساژ شیخ کمال تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۲۱ کتاب شهر محمد کاوان ابراهیمی ۰۸۷۳۳۲۸۹۸۹۴ سنندج خ. پاسداران، مجتمع تجاری کردستان، واحد 294 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۲۲ انتشارات کردستان محمد محمودی ۰۸۷۳۳۱۶۵۳۸۲ سنندج سنندج، چهارراه شهدا، پاساژ عزتی طبقه همکف پلاک ۵ تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۲۳ آراس هایده خدامرادی ۰۸۷۳۳۱۲۸۳۴۱ سنندج سنندج- چهار راه شهدا - پاساژ عزتی - طبقه همکف - آراس تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۲۴ کاردوخ محمود شالیاری ۰۸۷۳۳۱۸۷۲۱۰ سنندج سنندج - خیابان شهدای جنوبی - پاساژ آبیدر تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۲۵ شیخی صالح شیخی ۰۸۷۳۳۱۵۴۱۵۲ سنندج سنندج/خیابان شهدا/پاساژ عزتی تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۲۶ پیشه وا هاجر شیخی ۰۸۷۳۳۵۴۰۷۰ سنندج سنندج- چهار راه شهدا - کوچه حاج مشیر 1- پاساژ عزتی - طبقه اول تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۲۷ توحید حسین قوامی ۰۸۷۳۳۵۱۶۲۸۹ سنندج سنندج- خیابان شهدا - پاساژ آبیدر تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۲۸ کتابفروشی صادق صادق امجدی ۰۸۷۳۳۱۵۰۶۳۲ سنندج خیابان شهدای جنوبی، پاساژ آبیدر، پلاک ١ تمام شده مشاهده ی جزئیات
۲۹ زانست محسن شیخی ۰۸۷۳۳۵۴۰۷۰ سنندج سنندج- چهار راه شهدا - پاساژ عزتی - طبقه اول - دفتر زانست تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۳۰ آرسام گلاله اسدی ۰۸۷۳۳۱۵۰۶۳۲ سنندج خیابان شهدای جنوبی، پاساژ آبیدر، پلاک 2 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۳۱ نیشتمان شایسته محمودی ۰۸۷۳۳۱۵۵۲۱۰ سنندج خیابان شهدای جنوبی، پاساژ آبیدر، پلاک 5 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۳۲ زانکو ابوبکر دستوره ۰۸۷ سنندج سنندج چهارراه شهدا پاساژ عزتی طبقه اول کتابسرای زانکو تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۳۳ احمدی محمود احمدی ۰۸۷۳۳۱۷۳۸۸۵ سنندج سنندج - خیابان شهدای جنوبی - پاساژ آبیدر تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۳۴ شهر کتاب ساسان رضایی ۰۸۷۳۳۱۶۲۵۸۸ سنندج سنندج خیابان فردوسی - پاساژ صدف - تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۳۵ آینده شیرکوه سلیمی ۰۸۷۳۴۲۶۴۵۶۷ بانه کردستان _ بانه _ خیابان بیمارستان _ کتاب آینده تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۳۶ آشتی بشرا افضلی ۰۸۷۳۳۱۲۷۸۱۹ سنندج سنندج- چهار راه شهدا - پاساژ عزتی - طبقه اول - کتاب فروشی آشتی تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۳۷ کتاب فروشی فرهنگ خشایار متی پور ۰۸۷۳۳۲۸۷۴۵۵ سنندج خیابان پاسداران پاساژ شاهو کتاب فروشی فرهنگ تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۳۸ کتاب ژیرا ژینا مدرس گرجی ۰۸۷۳۳۲۲۹۴۰۲ سنندج سنندج. مجتمع تجاری کردستان.واحد 142 تمام نشده مشاهده ی جزئیات
۳۹ کتاب سرای کلام جهانگیر هاشمی ۰۸۷۳۳۲۴۲۶۱۹ سنندج خیابان پاسداران پاساژ شاهو طبقه دوم کتاسرای کلام تمام نشده مشاهده ی جزئیات